ภาพรวมของ โรงขุน กระบวนการแปรรูป และการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมเนื้อแดงแห่งออสเตรเลียถือกำเนิดและเติบโตมาอย่างยาวนานร่วม 200 ปี ด้วยฐานรากแข็งแกร่งที่ก่อร่างขึ้นมานานนับปีช่วยส่งเสริมให้เราขยับขึ้นมาเป็นองค์กรแถวหน้าที่เปี่ยมพลังอย่างในทุกวันนี้ ด้วยการผสานความซื่อตรงของเจ้าของฟาร์มและผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องเข้ากับข้อได้เปรียบในส่วนของสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ไร้ที่ติ ทำให้ออสเตรเลียได้รับการยอมรับในฐานะผู้ผลิตเนื้อวัว เนื้อลูกแกะ เนื้อแกะ และเนื้อแพะที่มีคุณภาพสูงที่สุดในโลก เนื้อแดงออสเตรเลียถือเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติอย่างแท้จริง

โรงขุนของออสเตรเลีย

โรงขุนของออสเตรเลีย

ในออสเตรเลีย วัวเลี้ยงด้วยหญ้าจะใช้เวลา 85-90% ของชีวิตอยู่บนทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และประมาณ 2-3% ของวัวออสเตรเลียอาศัยอยู่ในโรงขุนในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของชีวิต โรงขุนวัว คือโรงเรือนที่มีการกำกับดูแลให้ปศุสัตว์ในโรงขุนได้รับคุณค่าทางโภชนาการอย่างสมดุล ตามวัตถุประสงค์ในการผลิตเนื้อวัวที่มีคุณภาพและปริมาณที่คงที่ วัวเลี้ยงด้วยหญ้าจะใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตอยู่บนทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และจะถูกส่งเข้าโรงขุนใน ‘ขั้นตอนสุดท้าย’ เพื่อขุนให้ได้น้ำหนักตามที่ตลาดต้องการ โดยช่วงเวลาที่วัวจะอยู่ในโรงขุนนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ในประเทศออสเตรเลียมีโรงขุนที่ได้รับการรับรองอยู่ประมาณ 450 แห่ง ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในบริเวณที่ใกล้กับฝูงวัวเลี้ยง และแหล่งเก็บธัญพืช สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงขุนของออสเตรเลียได้ที่ www.feedlots.com.au

กระบวนการแปรรูป

กระบวนการแปรรูป

โรงงานแปรรูปเนื้อของออสเตรเลียดำเนินการภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางอย่างเคร่งครัด การปฏิบัติต่อวัวและแกะโดยยึดหลักมนุษยธรรมระหว่างขั้นตอนการชำแหละในโรงฆ่ามีความสำคัญเทียบเท่ากับการรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของเนื้อตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ

อุตสาหกรรมในภาคแปรรูปเนื้อของออสเตรเลียเป็นผู้นำของโลกในด้านการตัดแต่งและชำแหละเนื้อวัวและเนื้อแกะ โดยโรงฆ่าสัตว์ในออสเตรเลียได้นำเทคโนโลยีล่าสุดเข้ามาใช้เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องลดระดับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เนื้อลงแม้แต่น้อย

แม้ว่าโรงงานแต่ละแห่งจะมีการออกแบบที่แตกต่างกันไป (ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของตลาด และสายพันธุ์ที่แปรรูป) แต่ทุกแห่งต่างเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือของกระบวนการแปรรูปนั่นเอง

การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์

การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมเนื้อแดงแห่งออสเตรเลียให้ความสำคัญในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าจากทั่วโลกในทุกส่วนของซัพพลายเชน แม้จะแทบแยกกันไม่ออกเลยว่ากระบวนการแปรรูปสิ้นสุดลงที่ตรงไหน และการเพิ่มมูลค่าเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อใด สำหรับคนออสซี่แล้ว การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อผลิตภัณฑ์เนื้อแดง การเพิ่มมูลค่าอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกัันไป ดังต่อไปนี้

  • การเตรียมผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทานสำหรับขายปลีก อาทิ การหั่นเป็นชิ้นแบบมิยอง การหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า ไส้กรอก เนื้อสับก้อน เคบับ ฯลฯ
  • การเพิ่มส่วนผสมในเนื้อดิบ อาทิ เกล็ดขนมปังปรุงรส (ชนิทเซิล) ผักต่างๆ (ผัด) เครื่องปรุงรส หรือเครื่องเทศ
  • การแปรรูปเนื้อดิบเป็นสินค้าชิ้นเล็ก (เช่น เนื้อสะโพกบดปรุงรส พาสตรามี่)
  • การเตรียมอาหารแช่แข็งพร้อมอุ่น (โดยเฉพาะการอุ่นด้วยไมโครเวฟ)
  • การปรุงผลิตภัณฑ์ก่อนจำหน่าย (เช่น การย่างสุกกึ่งหนึ่ง อาหารพร้อมอุ่นพร้อมรับประทาน)
  • การบรรจุภัณฑ์เพื่อวางจำหน่ายได้นานขึ้น (เช่น บรรจุภัณฑ์ที่ปรับอุณหภูมิได้)

สรุปให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอสิ่งที่พิเศษให้แก่ลูกค้า เนื้อวัวและเนื้อแกะของออสเตรเลียที่ผ่านกระบวนการเพิ่มมูลค่าแล้ว พร้อมเติมเต็มความอร่อยให้กับทุกจานและร้านอาหารในทุกสัญชาติ