ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กระบวนการผลิตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมเนื้อแดงแห่งออสเตรเลีย

สำหรับผู้ผลิตเนื้อวัว เนื้อแกะ และเนื้อแพะชาวออสซี่แล้ว ความใส่ใจในสัตว์และสิ่งแวดล้อมถือเป็นหลักสำคัญที่เรายึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด โดยส่วนใหญ่แล้ว เราเลี้ยงปศุสัตว์ในทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และในทุ่งหญ้าตามธรรมชาติ ดังนั้น ความใส่ใจต่อผืนดินจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้น เรายังต้องใส่ใจดูแลโรงเลี้ยงและดูแลในทุกๆ ขั้นตอนไปจนกระทั่งถึงจานอาหารตรงหน้าผู้บริโภค นอกจากนี้ เจ้าของฟาร์มชาวออสเตรเลียรุ่นแล้วรุ่นเล่าต่างพยายามค้นหาวิธีลดการสร้างผลกระทบต่อโลกในทุกๆ ขั้นตอนการผลิตของเรา

สำหรับอุตสาหกรรมเนื้อแดงแห่งออสเตรเลีย กระบวนการผลิตอย่างยั่งยืนหมายถึง การใส่ใจดูแลปศุสัตว์ ผืนดิน และสิ่งแวดล้อม การให้เพื่อตอบแทนชุมชนใกล้เคียง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการทำฟาร์มนั้นจะดำเนินต่อไปได้ด้วยดีทั้งในแง่เศรษฐกิจและสังคม ผู้ผลิตเนื้อวัวและเนื้อแกะชาวออสเตรเลียได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ถึงความสามารถในการเลี้ยงสัตว์ และเทคนิคในการบริหารจัดการฟาร์ม เราภาคภูมิใจในวิถีของการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านพันธุกรรมชั้นแนวหน้าเพื่อมาพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืนให้ก้าวไปข้างหน้า ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพสัตว์ เศรษฐกิจ และสังคม แนวทางในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของเราครอบคลุมไปถึงปัจจัยสำคัญๆ ไม่ว่าจะเป็น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้น้ำ และดูแลการใช้ผืนดินอย่างเคร่งครัด ปัจจัยข้างต้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อทั้งสิ่งแวดล้อม และต่อการผลิตเนื้อวัวและเนื้อแกะคุณภาพสูงที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ

สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

เจ้าของฟาร์มวัวและแกะชาวออสเตรเลียต่างมุ่งมั่นในการผลิตเนื้อวัวและเนื้อแกะตามวิถีแห่งความยั่งยืน ในฐานะผู้ให้บริการที่ใช้พื้นที่กว่าครึ่งประเทศออสเตรเลียเป็นที่ทำกิน เราพร้อมทุ่มเททำงานหนักเพื่อฟื้นฟูผืนดิน ทางน้ำ พืชพรรณ และคุณภาพดินให้อยู่ในสภาพที่ดียิ่งขึ้นสำหรับคนรุ่นหลัง

ข้อมูลจากการเรียกเก็บภาษีอุตสาหกรรมระบุว่า เจ้าของฟาร์มวัวและแกะใช้เงินลงทุนรวมกว่า 13 ล้านเหรียญต่อปีไปกับงานวิจัย พัฒนา และการต่อยอดโครงการเพื่อลดการสร้างผลกระทบต่อโลกจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม ในทุกวัน เจ้าของฟาร์มชาวออสเตรเลียต่างทำสิ่งละอันพันละน้อยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็น การติดตั้งแผงโซลาร์ การสร้างเขื่อนกันดินเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ หรือการใช้กลยุทธุ์ต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของดินและไม้คลุมดิน สภาพความเป็นอยู่ของเจ้าของฟาร์มนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม และเจ้าของฟาร์มทุกคนตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างดี หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่นี่

สวัสดิภาพสัตว์

สวัสดิภาพสัตว์

กระบวนการผลิตอย่างยั่งยืนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีความเกี่ยวเนื่องกับสวัสดิภาพของสัตว์อีกด้วย การดูแลให้สัตว์มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นสิ่งที่ต้องยึดถือปฏิบัติภายใต้กฎหมายของออสเตรเลีย และการกระทำทารุณต่อสัตว์ถือเป็นความผิดทางอาญา ในกระบวนการเลี้ยง ผสมพันธุ์ ขนส่ง และการฆ่าสัตว์ ความเป็นอยู่ที่ดีและความปลอดภัยของสัตว์ถือเป็นสิ่งที่เจ้าของฟาร์มชาวออสเตรเลียจะต้องคำนึงถึงเป็นสำคัญ ดังนั้น จึงพอที่จะสรุปได้ว่าการทุ่มเทไปกับการวิจัย พัฒนา นวัตกรรม รวมถึงหยาดเหงื่อแรงงานของพวกเราทุกคนนั้น ก็เพื่อการรักษามาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ให้อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจตลอดทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานนั่นเอง

อ่านข้อมูลด้านล่างนี้เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวัสดิภาพในด้านการขนส่ง การเลี้ยงในฟาร์ม ในโรงขุน และในภาคของกระบวนการแปรรูป

Aussie cattle producers commit to become carbon neutral by 2030

อุตสาหกรรมเนื้อวัวแห่งออสเตรเลียได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน

ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิตเนื้อออสเตรเลียเลือกที่จะลงมือจัดการปัญหาในเรื่องนี้ โดยล่าสุดได้จับมือกับอุตสาหกรรมเนื้อแดงแห่งออสเตรเลียประกาศแผนปฏิบัติการเพื่อลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ให้สำเร็จภายในปี

ต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม